وبینار رایگان موفقیت پایدار در کسب و کار با مدل EFQM (مطالعه موردی: T-Systems آلمان)

مدرس: کلاس مولر
شروع وبینار: سه‌شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۳ ساعت ۲۰:۳۰
پایان وبینار: سه‌شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۳ ساعت ۲۱:۳۰
مسئول محتوا:
ایسمینار
مسئول پشتیبانی:
ایسمینار
ویدئو وبینار:
دارد

سرآمد شدن یک سازمان، فرایند پیوسته ایست که با برنامه ریزی و هدفگذاری آغاز می شود و در طول مسیر با ارزیابی های مداوم و استفاده از اهداف از پیش تعیین شده، نواقص و نارساییها مشخص شده و با اصلاحات لازم، حذف موانع و تقویت نقاط قوت انجام می شود. نقطه شروع هر تغییر و بهبودی، درک و شناخت کامل از وضعیت موجود سازمان و پیدا کردن مشکلات آن است که با عنوان عارضه خوانده می شود. در این وبینار به طور خلاصه عارضه یابی بر اساس الگوی اروپایی EFQM که به عنوان نقطه آغازی برای ورود به جاده رشد و سرآمدی است، مورد بحث قرار خواهد گرفت.

با بكار گیری مدل EFQM، ضمن اینكه یك سازمان میزان موفقیت خود را در اجرای برنامه های بهبود در مقاطع مختلف زمانی مورد ارزیابی قرار می دهد ، می تواند عملكرد خود را با سایر سازمان ها و به ویژه بهترین آنها مقایسه نماید.

آن دسته از سازمانهای صنعتی ایرانی که قصد دارند خود را با دیگر سازمان ها مقایسه کنند و گام های بلندتری را در مسیر تعالی بردارند و ضمن افزایش توان رقابتی ، بر پایداری سازمان خود افزوده و در تحقق اهداف سازمانی به موفقیت های بیشتری دست یابند می توانند از این وبینار بهره گیرند.

سرفصل ها:

  • مدل EFQM چیست؟
  • کاربرد ها و کارکردهای مدل
  • ایحاد کنندگان و پشتیبانان
  • مفهوم تعالی
  • مفاهیم بنیادین مدل
  • معیارهای مدل
  • منطق رادار
  • مطالعه موردی: شرکت T-Systems

ایسمینار
http://e-seminar.ir